Monday, June 15, 2015

కారే కన్నీళ్ళకి

గుండెలోని బాధ కళ్ళలో
నీరుగా మారి
కారిపోయిన క్షణాలెన్నో..

గుండె కరగలేదు
నీరు ఇంకలేదు..

జరిగేది జరుగుతూనే ఉంది
కారే కన్నీళ్ళకి చెలియ కట్టలు లేవు ..

సాగేది జీవితం
జరిగేది సంఘర్షణ.

మనసుకూ మనిషికీ
మిగిలేవి కన్నీళ్ళే...

కళ్ళ నిండా నీరే
తోవ కానరాని కన్నీటి చెలమలే..

అడుగడుగున
గుండె బరువు తీరినా..

మనసు కుదుట పడినా
కన్నీళ్ళ వల్లేనేనేమో. ..

కురిసి కురిసి వెలవటం
ఆగి ఆగి వర్షించటం కళ్ళకే తెలుసేమో..

లోతే తేలని అంతరంగపు
ఊటబావులు కళ్ళు..

దెబ్బ మనిషికి తగిలినా
మనసుకి తగిలనా,మనవారికి తగిలినా-
ముందుగా వచ్చేది మత్రం కన్నీళ్ళే..

ఏదురు చూపులెన్ని చూసినా
అలసిపోవు.
ఎండమావి రూపాలయినా
వెతకనీయవు కళ్ళకొలికెలు...

వయసు తారతమ్యాలను
లింగ బేధాలను సయితం
మరచి కారుతాయీ కన్నీళ్ళు..

ఆనందంలోనూ,బాధలోనూ
తోడు వస్తాయి ఈ కన్నీళ్ళు

Saturday, June 13, 2015

మనసు మనసులో లేదే

తనని చూశాక..
నన్ను నేను మరచాను..
చూసింది కళ్ళతోనే
నిలచింది మనసులో..

మనసు మనసులో లేదే-
ఇదేం మాయో..
ఉన్నది నేలపైనే
ఎగురుతున్నట్టుంది గాలిలో..
ఎమయిందో ఎమో నాకు..
సంతకం చేసినట్టుంది తొలివలపు..

నింగీ-నేలా కలసినట్టు
పగలూ-రాత్రి జంటయినట్టు
సూర్యుడు వెన్నెల కురిపిస్తున్నట్టు
నేలపై ఎగురుతున్నట్టు
గాలిలో తేలుతున్నట్టు
మంచు కాలినట్టు
మనసు చెదిరినట్టు
ఏమిటో ఈ అల్లరి
మనసు చేసే గారడీ
వయసు దానికి జోడీ..

Monday, June 1, 2015

నువులేని నిమషాలు

ప్రియా
నే మునిగిపోయా నీకమ్మనీ తలపులలో
నువుతప్ప వేరే ఆలోచనలు లేవు గుండెలో
నువులేని నిమషాలు లేవు నా ప్రతిపనిలో
ఎందుకు ఇలానను బందించావు నీఊసులలో
మరువలేని గుర్తులను మిగిల్చావు హ్రుదయంలో
ఇపుడు కనిపించకుండా రగిల్చావు బాధను మనసులో
ఒంటరిగా నేచూస్తున్నా నీకోసం కన్నీటితో
ఇక నీవు లేని నాజీవితాన బ్రతకలేక చావాలనుకుంటున్నా.


Wednesday, May 13, 2015

ఒంటరిగా బ్రతకమని

ప్రియా
నీకు దూరం అయి నాబ్రతుకు భారం అయింది
కనుల నిండా కన్నీరే మిగిలింది
విధి ఆడిన ఆటలో నే బలిఅయిపోయా
నా ఊపిరి అయిన నీవు నను విడిచిపోయావు
తిరిగిరాని లోకానికి నాతోడు లేకుండా
ఒంటరిగా బ్రతకమని నను ఒదిలేసిపోయావు
నీ హ్రుదయంలో కలకాలం దీపంలా వెలగాలనుకున్నా
చివరికి నాజీవితం చీకటి అయి నిరాశగా కూచున్నా
ఆనందఘడియలు సమాధిచేస్తూ
శోకంతో జీవించమని వదిలేసావు.


Saturday, May 2, 2015

మనసు ఎందుకో

ప్రియా
నీవు పరిచయం అయిన కొద్దిరోజులకే
చిగురించెను నాలో కొత్తఆశలు
ఇన్నిరోజులు మూగగా ఉన్న నాఆలోచనలు నీరాకతో
ప్రతినిమిషం నీతలపులలో తేలిపోతున్నవి
మనసు ఎందుకో దిగులుగా ఉంటుంది
నీమాట వినకపోతే అనుదినం
నువు లేకుండా ఒక్కఘడియకూడా ఉండలేను
అంటున్నది నా హ్రుదయం
నీతోడు లేకపోతే ఏమవుతుందో ఈ జీవితం

Sunday, April 26, 2015

ఓ క్షణం కళ్ళు మూసుకుంటే

నా మదిలో గుట్టుగా దాచిపెట్టిన గుప్పెడు ఊహలు స్వేచ్ఛగా గువ్వల్లా ఎగరాలనిఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి..
ఓ క్షణం కళ్ళు మూసుకుంటే రెప్పల మాటున రోజు గడిచినట్టుంది..

గోడకున్న కుందేలు గడియారం చెవులు పట్టుకు ఎంత లాగినా ఒక్క ఘడియా కదలదే!
ఒక్కో సూర్యోదయం కోసం ఎన్నెన్ని అహోరాత్రాలు వేచి చూశానో కదా!

అలా కొన్ని యుగాల నిరీక్షణ అనంతరం నా తపస్సు ఫలించి నా కళ్ళ ముందు నువ్వు అవతరించావు..
నీ సాక్షాత్కారానికి అచ్చెరువొంది నే రెప్పవేయడం మరచి చూస్తుండిపోయాను..

అంతదాకా పోగేసిన నా ఊహలన్నీ నీ సమక్షంలో ఊసులుగా మారకుండానే మూగబోయాయి..
నీ మనోహర రూపం నా కళ్ళల్లో నింపుకుందామన్న పిచ్చి ప్రయత్నంలో ఘడియొక క్షణంలాకరిగిపోయింది..

నీ కంటిపాప వెలుగులో నా ప్రతిబింబం చూసుకుంటూ హృదయ నివేదనం చేసేలోపే రెప్పపాటులో అంతర్దానమయ్యావు..
ఆ మధురక్షణాల ముత్యాలసరాన్ని భద్రంగా దోసిట్లో పట్టుకుందామనుకుంటుండగానే చేజారి చెల్లాచెదురై పోయింది..
సప్తవర్ణరంజితమైన స్వప్నమొకటి రంగులన్నీ వెలిసిపోయి బోసిగా మిగిలిపోయింది!Wednesday, April 22, 2015

నిశ్శబ్ధ రాగంలో ..

ఓకవిత రాయాలని వుంది
నీ ఒడిలో తలపెట్టి
మెరిసే ఆ కన్నులు పూయించే
వెన్నెలను ఆస్వాదిస్తూ..
పెదాలపై విరిసిన అరనవ్వును మీటుతూ..
కెంపులయిన చెంపలపై
గారాలు పోతూ గాలికెగురుతున్న ముంగురులను చూస్తూ...

ఓ కవిత రాయాలనుంది
నిశ్శబ్ధ రాగంలో ..
మనసు కోయిల పాడే పాటను
నీ మృదు మధుర పదాలలో వినాలనీ..
గుండె గొంతుక దాటి రాని
మాటలన్నీ నీ మౌనంలోనే వింటూ..
ఈ గుప్పెడు గుండెకు ప్రాణం పోసే ఆగుండె సవ్వడి వింటూ ..

ఓ కవిత రాయాలని వుంది

ప్రతీ నిమిషం నువ్వు

ప్రతీక్షణం నువ్వు నన్ను చూస్తూ ఉండక పోవచ్చు ...?
ప్రతీ నిమిషం నువ్వు నాతో మాట్లాడకపోవచ్చు ...?
కానీ...!
నీ ప్రతీ ఆలోచనలో నేనుంటానని...
నీ గుండె చేసే ప్రతీ స్పందనలో,
నా పేరువినపడుతుందని...
నువ్వు తీసుకునే ప్రతీ శ్వాసలో,
నీ ఊపిరి నేనే అని నాకు తెలుసు...!!
అందుకే అందరాని దూరంలో నువ్వున్నా...!
అందకుండా పోతావనే ఆలోచన నాకు రాదు....!!
ఎందుకంటే ...!!
అందమైన మన ప్రేమ పందిరిలో,
నన్ను అల్లుకుపోయిన మల్లె తీగవు నీవు.!!
ఏడుజన్మలెత్తినా...!
ప్రతీ జన్మలో నన్నంటిపెట్టుకు తిరిగే,
ఏడేడు జన్మల సంబంధానివి నీవు...! 

Friday, April 10, 2015

నా మనసుని దోచి

నీ ఇంటి దీపం నేనన్నావు ...
నా హ్రుదయాన్ని మంటలతో ముంచెసావు...
నీ ఊపిరి నేనన్నావు ...
నా మనసుని దోచి ఒంటరిగ గెంటేశావు ..
నీ గుండె లయ నేనన్నావు..

నడి సముద్రంలో నావాలా ఒదిలేశావు...
నీ కంటి చూపు నేనన్నావు..
నన్ను ఎదురు చూపులకు బలి చేశావు......!!!

Friday, April 3, 2015

నా ప్రాణం నువ్వైపోయేవేళ

నేనే లేని లోకం నాది . . ,
నాకే తెలియని కలలే నావి . . . !

నా ప్రాణం నువ్వైపోయేవేళ . ,
నన్ను పిలిచే పిలుపు నీదే . . ,
నేను తలచే పలుకు నీదే . . . !

నన్ను నేనే మరిచే వేళ . ,
చూసే ప్రతీ చోట నువ్వే . . ,
నడిచే ప్రతీ బాటా నీ జ్ఞాపకమే . . . !

నువ్వు లేని ఈ ఒంటరి వేళ . .

Wednesday, March 18, 2015

నీ పెదవంచు చిరునవ్వులో..,

వెన్నెలై చేరనా
నీ కలువ కన్నులలో..,
మొగ్గనై పూయనా...,
నీ పెదవంచు చిరునవ్వులో..,
ప్రేమపుష్పమై విరియనా
నీ హృదయపు తావిలో...,
తోడునై నడవనా
నువు వేసే ప్రతి అడుగులో..,
నన్ను నేనే మరచిపోనా
నీ తలపులు నను తాకే నిమిషములో...!!!

Saturday, March 14, 2015

నీవు తోడుంటే

ప్రియా!
నీ చిలిపి అల్లరుల కొంటెతనం
నా తనువంతా చేసెను గడసరి మారాం
నిత్యం నే కోరుకుంటున్నా నీ అనురాగం
నీవు తోడుంటే కొత్తగా ఉంది ఈ ప్రపంచం
ప్రతి ఉదయం నామది ముంగిట వికసించే నీ ప్రేమ కుసుమం
నీ నీడలో నా బ్రతుకంతా అయింది బృందావనం
ఈ జీవితం ఇక అనుకున్నా నీ కోసం
మనసా,వాఛా చేసా ఎపుడో నీకే అంకితం....!

ప్రతి క్షణం నీతో

మాట్లాడటమే సరిగా రాని నేను
ప్రతి క్షణం నీతో
మాట్లాడటానికే వేచి చూసేదాన్ని..
ఎవరిని పట్టించుకోని నా కళ్ళు
నీ దర్శనం కోసం ఎప్పుడూ
ప్రతిక్షణం వెతుకుతుండేవి..

నువ్వు లేనప్పుడు నాది ఒంటరి ప్రపంచం
నువ్వు వచ్చాక నేను
మరిచాను అ ప్రపంచం..
నీవు పరిచయం కానప్పుడు నేనెవ్వరో అన్న ఫీలింగ్
నువ్వు వచ్చాక నాలో ఎక్కడో చెప్పలేని దైర్యం..
ఇంతకు ముందు నాకోసం నేను..
నువ్వు వచ్చాక నీకోసం
చావునైనా ఎదిరించే తెగింపు..
ఎమిటో మరి ఏమాయ చేసావో
నువ్వు ఇలా వచ్చి..
అలా వెళ్ళిపోయావు
ఎందుకిలా జరుగుతోంది అని అడుగలేను..
నీవు మారావు ..
నన్ను ఏమార్చావు.
నీవున్నప్పుడు ప్రపంచంలోని సంతోషం అంతా నాదే.
ఇప్పుడు ప్రపంచంలో దుఃఖం అంతానాదే ..
ప్రతిక్షణం గుర్తుకొస్తున్నాను అన్న నీవే..
నేను అనే దాన్ని అసలెరుగను అన్నట్టుంటే ..
నా మనసుకు సమాధానం ఏమని చెప్పుకోను..
ఎందాకని ఊరడించను...చెప్పు
ఇలా ప్రతిక్షణం నీకోసం ఆలోచించే గుండె ఎప్పుడో ఆగిపోతుంది..
అయినా నీమనస్సు కరుగదు అలా తయారయ్యావు ఎందుకో..?

Friday, March 13, 2015

ఏమని వర్ణించను

చెలీ!
ఏమని వర్ణించను నీ సొగసులను
సెలయేటి అలలులా నీ నల్లని కురులు
ఆ కురులలో అలల మాటున నురగలులా సన్నజాజుల ఘుమఘుమలు
కలువపూలను మైమరపించే నీ కాటుక కనులు
పున్నమి చంద్రుని పోలే నీ నుదుట తిలకం
నీ ఎర్రని అధరాలు చిందించే తీయని మకరందం
సూర్యకాంతిలా ప్రతిబింబించే నీ ముఖ సౌందర్యం
పడుచుదనం పరువాలను పైటచాటున దాచుకుని
గడుసుదనం కలగలిపి కొంటేగా నను చూస్తుంటే
నిలువగలరా ఎవరైనా నీ చూపులు తాకి
కారా దాసులు నీ సుందర రూపానికి......!

Thursday, March 12, 2015

నీ చూపుల కిరణాలు

మేని పులకించిపోతుంది
నీ చూపుల కిరణాలు సుతిమెత్తగా
యదను మీటుతుంటే..,
మది మురిసిపోతుంది
నవ్వుల రత్నాలు నాపై చల్లేస్తుంటే..,

ప్రాణం గాలిలో తేలుతుంది
నీ ఊహా చిత్రానికి ప్రాణంపోస్తుంటే..,
భావం తడబడుతోంది
శిలలాంటి నా మదిలో శిల్పంలా నువు మారుతుంటే..,
ఏమని చెప్పను ఈ భావాన్ని
ఎలా చూపను మనసులోని ప్రేమని..!!

Sunday, March 8, 2015

తెలుసా అవేంటో

తీరిక లేని ఎన్నో పనులు
తెలుసా అవేంటో
నీకోసం ఎదురుచూడాలి
నిన్ను చూడాలి
నీతో మాట్లాడాలి
నీ పలుకు వినాలి
నీతో నవ్వాలి
నిన్ను నవ్వించాలి
నీతో కలిసి నడవాలి ఇలా అన్నీ ..
ఇన్ని తీరికలేని పనులమద్య
సూర్యుడు ఎప్పుడొచ్చివెలుతున్నాడో కూడా తెలీడంలేదు నేస్తం .. !!!!


Wednesday, February 25, 2015

తుంటరి పలకరింపు

చెలీ!
నీ జ్ణాపకాలలో ఉంటున్నా ప్రతిక్షణం
కనిపిస్తున్నావు నీవు క్రొత్తగా అనుదినం
సంధ్యాసమయన పచ్చికపై నీకై నా ఎదురుచూపు
వీచే గాలి నీ చెలీ రాదా అని తుంటరి పలకరింపు
నా చుట్టూ అల్లుకున్న నీ తీపిగుర్తులు నీవైపు లాగుతున్నాయి
నడిరాతిరిలో నీ ఆలోచనలు వెన్నెలను పంచుతున్నాయి
మనసు చాటున మునుపెన్నడూ లేని కోరికలు
నీతో చెప్పలేక అవుతున్నా తనమునకలు
నా కనులు చూసి అయినా కనుగోనలేవా చెలీ....!

Sunday, February 22, 2015

ఒక మగాడు ఏడ్చేదెప్పుడో తెలుసా

ఈ ప్రపంచంలోకెల్లా ఘోరమైన
శిక్ష ఏంటో చెప్పనా
మనం ఇష్టపడ్డ వ్యక్తి మనకి
దూరం కావటమే ,
అందులోనూ ప్రేమించిన
అమ్మాయి
...
నువ్వంటే
నాకు ఇష్టం లేదు ,
నన్ను మర్చిపో
అన్నప్పుడు మాటలు రాక
నిలబడతాడు
...
అప్పుడు , ఆ
నిమిషం మనసులో కలిగే
బాధుందే
అది చావుకన్నా దారుణమైంది
...
అలాంటి శిక్ష
నువ్వు నాకు వేసావ్
....
ఈ లోకంలో ప్రేమకన్నా
సంతోషాన్నిచ్చేది ఏదీ లేదు
అలాగే బాధనిచ్చేదీ ఏదీ లేదు
...
ఒక మగాడు ఏడ్చేదెప్పుడో
తెలుసా
ప్రేమించిన అమ్మాయి
దూరమైనప్పుడు

నీవైపే నా పాదాలు

ప్రియా!
నీ పరిచయంతో మనసంతా మధుమాసం
నీ స్నేహంతో జగమంతా క్రొత్తదనం
ప్రతినిమిషం నీ తీయని మాటలు నా చుట్టూ
మదిలో నీ ఆలోచనలే కలవరపెడుతున్నవి ఒట్టు
నీ జ్ణాపకాలు నిదురపోనియ్యకున్నవి
నీవైపే నా పాదాలు పరుగులుపెడుతున్నవి
నా ఆశలు నీ జతకై ఎదురుచూస్తున్నవి
చిలిపి ఊహలు నీ దరి....చేరుకోమంటున్నవి!నీలో నేనున్నానో లేదో

నీ నువ్వు తెలుసు..........నీ మనసు తెలుసు
నీ చూపు తెలుసు.....నీ మాట తెలుసు
నీ నవ్వు తెలుసు......నీ మౌనం తెలుసు
నీ అలోచన తెలుసు..నీ ఆవేశం తెలుసు
నీ ఇష్టం తెలుసు.....నీ కష్టం తెలుసు...
నీ గురించి ఇన్ని తెలిసిన నాకు,
నీలో నేనున్నానో లేదో...నాకింకా తెలియదు..
నీవంటే నాకున్నది ప్రేమో,ఆరాధనో,ఇష్టమో,కోరికో..
నాకు తెలియక నీన్ను అడుగుదామని వస్తే!
ఏమిటీ ఎదో అడగాలనుకుంటున్నావ్?
అన్న ప్రశ్న నీ నుండి..
అడగాలని వున్నా..
అడగలేక సందిగ్ధావస్థలో నేను.. .
ఎలానో నోరు తెరిచి అడిగా...
నాపై నీకున్నదీ,నీపై నాకున్నదీ ఏమిటి?..అని...
సూటిగా తగిలిన నీ చూపు తాళలేక..
వాలిన కనులను నీవైపు తిప్పుకుంటూ..
ఎక్కడనుండి ఏమని చెప్పను? ఐనా చెబుతా విను అంటూ...
నా పెదవి దాటి మాట రాకముందే నా అలోచన నీకెలా తెలుస్తుందీ?
నా మీదున్నది ప్రేమ కాకపోతే నా కోపాన్నెందుకు భరిస్తావ్?
నీమీద నాకున్నది అనురాగం కాకపోతే నీ మౌనంలోని భావం నాకెలా చేరుతుందీ?
నేను నవ్వితే నీ కళ్ళు వేవేల కాంతులీనుతాయి.ఇది ఇష్టం కాదా..
నా కళ్ళలో బాధకి నీ మనసు విలవిలలాడుతుంది.. ఇది ఆరాధన కాదా...
అంటూ నా వైపు వేసే నీ అడుగులనే చూస్తూ..
మనసులో వున్న మబ్బులన్నీ వీడి పున్నమిచంద్రునిలా నిన్ను చూసి లయ తప్పిన గుండె చిక్కబట్టుకుని
ప్రేమ కలిగిన ఇష్టంతో అనురాగం పంచిన ఆ మనుసుని ఆరాధనతో చూస్తూ..
ఒక్కో అడుగుకీ నాకు దగ్గరవుతున్న నిన్ను చూస్తూ
మనసు నిండా వున్న ప్రేమని తెలియచెప్పాలని చూస్తున్నా...

Wednesday, February 18, 2015

స్వర్గమంటే తెలియదు


ప్రేమంటే నువ్వే అని తెలిసింది
నీతో గడిపిన క్షణాలలో..,
స్వర్గమంటే తెలియదు కానీ
అది పంచే హాయిని చూశాను నీ చెలిమిలో...,
దూరమైనా దగ్గరగా ఉన్నాను
ప్రేమ నిండిన నీ హృదయంలో..,
నరకానికి అర్థం తెలియదు కానీ
అందులో ఉండే బాధను చూశాను నీ ఎడబాటులో...,
కలలు కనడం తెలిసినా గానీ
అందులోని కమ్మదనాన్ని చూశాను నీ సాన్నిహిత్యంలో..,
పదములు ఎన్నో వ్రాశానుగానీ
అవి కవితలా మారడం చూశాను
నీ తలపు తాకిన నాలో...!!

Monday, February 16, 2015

నీ గుండె గూటిలో

స్వచ్ఛమైన మనసుతో చేరువయ్యావు..,
నీ గుండె గూటిలో నన్నే కొలువుంచావు..,
నా గుండెలో యద చప్పుడు నువ్వు..,
నిజమైన ప్రేమకు అర్థం నువ్వు..,
ప్రతి నిమిషం నాతో ఉన్నాననిపిస్తావు.,
మరుజన్మలో కూడా మరువలేని ప్రేమనందించావు..,
ప్రతి ప్రేమకవితకు ప్రాణం పోస్తున్నావు..,
నా ప్రాణం నువ్వైపోయావు..


రెప్పమూస్తే నీవు

చెలీ!
కనురెప్పలు మూతపడనంటున్నవి
రెప్పమూస్తే నీవు కనుమరుగఔతావని
ప్రతిక్షణం మన తొలివలపు తీయని జ్ణాపకాలలో వెలిగిపోయా
ప్రతిపూట నీ తలపులలో పగలు రేయి మరిచిపోయా
కలలు రోజూ అలలులా అలజడి చేస్తున్నాయి మనసున
నీతో పంచుకున్న ప్రణయాలు నిండెను నా హృదయాన
నీ రూపాన్ని దేవతగా ప్రతిష్టిoచా గుండెలోనా
నీవు ఎపుడు నాతో ఉంటే రోజూ పండగే నా జీవితాన!